http://site.clima-xl.com

 

RVS Duplex 2304 anti pendel/buffervaten

De voornaamste reden om een buffervat toe te passen is de reden dat de compressor van de warmtepomp niet goed tegen het steeds maar in en uit schakelen kan. Het ‘pendelen’ van een compressor verkort de levensduur van de compressor. We willen dus voorkomen dat de compressor gaat pendelen. Door het toepassen van een buffervat neemt het pendelen af. Als de installatie geen naregeling heeft, dus een afgifte-systeem dat altijd open staat en een warmtepomp die precies op het benodigde vermogen is aangeschaft, dan is er geen buffervat nodig. Immers de compressor/warmtepomp kan zijn energie dan altijd kwijt in de installatie.

Een goede en comfortabele installatie is per definitie (deels) na-geregeld. Elk vertrek dat op de gewenste temperatuur is stuurt het afgifte-systeem van dat vertrek dicht. Bij vloerverwarming zit er dan vaak per ruimte een thermostaat die de kraantjes op de vloerverwarmingsver deler dicht of open stuurt. Stel nu dat alle ruimtes op temperatuur zijn en de compressor net is aangegaan, dan zou deze zijn warmte niet meer kwijt kunnen in de installatie en gedwongen uit moeten gaan. Immers er zit een limiet aan de maximale temperatuur die de compressor mag maken. Als de compressor zijn warmte niet kwijt kan is die limiet snel bereikt en schakelt deze af of gaat in hoge druk storing. De PWT 50 Liter anti pendel/buffervaten gaat dit tegen.

 

PWT 50L anti pendel/buffervaten 

Zie onze webshop voor de verschillende mogelijkheden