http://site.clima-xl.com

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor duurzame apparaten

 

Waarom de ISDE subsidie

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt. In 2017 is er een budget van € 90 miljoen euro gesteld. Hiervan is t/m 31 juli inmiddels 43,5 miljoen euro geclaimd.

De ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie) subsidie is voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie en komt voort uit het Energieakkoord van 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie, in april 2015. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

   Particulieren met een geldig Burgerservicenummer (BSN)

   Buitenlandse particulieren met een (vakantie)woning in Nederland

   Zelfstandige ondernemer

   Bedrijven

   Verenigingen even eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties

   Stichtingen, verenigingen en maatschappen

 

Belangrijkste voorwaarden particuliere gebruikers

   Je bent eigenaar van de investering en het apparaat is nieuw

   Je mag het apparaat niet binnen 1 jaar na datum van subsidie vaststelling verwijderen

   Het apparaat moet door een deskundige installateur gemonteerd te zijn

   Het apparaat voldoet aan de specifieke voorwaarden om aan de subsidie eis te voldoen. Dit kunt u terugvinden in de apparatenlijst RVO

   De subsidieaanvraag dient binnen 6 maanden na installatie ingediend zijn

   De investering dient gedaan te zijn voordat de subsidieaanvraag in gang gezet wordt

   Bij nieuwbouw dient het apparaat aanvulling te zijn op de EPC eis van 0,4

 

Het is dus erg belangrijk om het termijn van het indienen van de subsidie in de gaten te houden. Met nieuwbouwwoningen wil het bijvoorbeeld nog wel eens mis gaan met het termijn. Meestal wordt een warmtepomp geïnstalleerd aan het begin van de bouw van een woning. Voordat de woning in zijn geheel klaar is duurt dan bijvoorbeeld nog 5 maanden. Voordat de bewoners de woning hebben betrokken is de termijn van 6 maanden na installatie ondertussen verstreken en hierdoor kan de koper dan niet meer in aanmerking komen voor de ISDE regeling voor de warmtepomp.

 

Belangrijkste voorwaarden zakelijke gebruikers

   Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd

   Je bent eigenaar van de investering en het apparaat is nieuw

   Je mag het apparaat niet binnen 1 jaar na datum van subsidie vaststelling verwijderen

   Het apparaat moet door een deskundige installateur gemonteerd te zijn

   Binnen 12 maanden na de goedkeuring van de subsidie moet het apparaat in gebruik zijn genomen

   De subsidieaanvraag dient te worden gedaan vóórdat de koopovereenkomst getekend is

   Een geldig KvK nummer is nodig om de aanvraag te kunnen doen

   Bij nieuwbouw dient het apparaat aanvulling te zijn op de EPC eis van 0,4

 

 

Apparatenlijst ISDE

Bij alle apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE subsidie staat in de apparatenlijst een meldcode vermeld. Deze code is nodig bij de aanvraag van de ISDE subsidie, voor zowel particuliere als zakelijke kopers. De apparatenlijst is opgedeeld in de volgende categorieën:

   Zonneboilers tot 200 m2

   Warmtepompen tot 70kW 

   Warmtepompboilers

   Biomassaketels van 5 tot 500kW

   Pelletkachels van 5 tot 500kW   

* De subsidie geldt helaas niet voor zwembad warmtepompen

 

Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE subsidie zijn specifieke technische eisen gesteld. Bekijken de eisen, goedgekeurde types en subsidiebedragen voor:

 

 Warmtepompen 

 Zonneboilers 

 Biomassaketels 

 Pelletkachels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct regelen voor particulieren:

 

 Aanvragen 

 

 

 

 

Direct regelen voor zakelijke klanten:

 

 Vaststelling         Aanvragen